tr?id=370141953481994&ev=PageView
&noscript=1

Reklamacje i zwroty w sklepie Scood.pl

Zwrot i reklamacja

Sprzedającym jest:
Firma Scood Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu (05-500), przy ul. Dawidowskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455229, REGON 101565238, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt : E-mail: biuro@scood.pl, tel. +48 791 609 321, strona internetowa: www.scood.pl

Reklamacji podlega towar, w którym stwierdzono wady fabryczne lub jest on niekompletny.
Reklamacje można składać w terminie do 24 miesięcy od daty zakupu towaru.

Postępowanie zgłoszenia reklamacyjnego dla Konsumenta:

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO.
  2. Zeskanuj/zrób zdjęcie paragonu lub faktury zakupu towaru.
  3. Zrób zdjęcie uszkodzonej części towaru lub nagraj filmik dokumentujący niesprawność zakupionego sprzętu.
  4. Wyślij maila na adres: biuro@scood.pl
  5. W temacie maila wpisz: Reklamacja + nazwa reklamowanego produktu.
  6. Załącz dokumenty:
  • wypełniony wzór reklamacyjny
  • zdjęcie uszkodzenia lub filmik dokumentujący niesprawność zakupionego sprzętu
  • zdjęcie lub skan paragonu lub faktury zakupu

O sposobie ustosunkowania się do żądań określonych w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Klienta, Klient może zwrócić się do Sprzedającego o ponowne rozpatrzenie reklamacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 791 609 321 (w godz. 9.00-16.00).